ارسال سفارش ترجمه با ربات تلگرام 

خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی متن و مقاله

همانطور که می دانیم، هم در ترجمه انگلیسی به فارسی و هم در ترجمه فارسی به انگلیسی، مترجم می بایست برای کلیه کلمات، عبارات، و اصطلاحات معادل­ هایی شایسته در زبان مقصد پیدا کند که علاوه بر انتقال صحیح مطلب مخاطب­ پسند نیز باشد. به نظر می­رسد این کار همانطور که در بالا گفته شد برای مترجم انگلیسی به فارسی آسان­ تر باشد، زیرا وی در اثر سال­ها زندگی در سرزمین مادری به صورت خودآگاه و ناخودآگاه با زبان و ادب فارسی آشنایی دارد و راحت ­تر می­ تواند منظور نویسنده را به زبان مقصد برگرداند.

اما ترجمه فارسی به انگلیسی دشواری ­های مخصوص به خود را دارد. مترجم فارسی به انگلیسی می ­بایست تلاش کند جملاتش تا حد امکان با ساختارهای زبان انگلیسی همخوانی داشته باشد، واژگانی که گزینش می ­کند معنای دقیق واژگان فارسی را منتقل کند، ترکیب­ هایی بسازد که زیبا و معمول باشند، برای تعبیرهای عامیانه (slangs) و گاهاً ضرب­المثل­ها (proverbs) برگردان­های صحیح بیابد، و در نهایت گزینش کلمات را با توجه به معانی ضمنی آن­ ها انجام دهد. تمام این ها، مخصوصا برای شخصی که در کشورهای انگلیسی­ زبان زندگی نکرده است چالش­ های بزرگی را در پی دارد.

به عقیده بسیاری از اساتید فن، مترجم فارسی به انگلیسی، برای عبور از این موانع، در حین ترجمه باید خود را از قید و بند ساختار زبان فارسی برهاند و تلاش کند مفاهیم را با ساختار انگلیسی منتقل کند؛ به عبارتی دیگر، می­بایست از دید یک انگلیسی زبان به متن نگاه کند.

قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی

برای انجام سفارش کافیست به صفحه ثبت سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مراجعه کنید. سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی

تعداد صفحات زمان درصد تخفیف طلایی نقره ای
1 تا 9 صفحه 0.5 تا 2 روز 0 % 339,182 164,651
10 تا 25 صفحه 3 تا 6 روز 5 % 322,222 156,419
26 تا 50 صفحه 7 تا 11 روز 9 % 308,655 149,833
51 تا 100 صفحه 12 تا 21 روز 14 % 291,696 141,600
101 تا 200 صفحه 22 تا 40 روز 20 % 271,345 131,721
201 تا 500 صفحه 41 تا 92 روز 25 % 254,386 123,488
501 تا 4,008 صفحه 93 تا 676 روز 30 % 237,427 115,256

ضریب تاثیر یا Impact Factor نشان می دهد که مقالات یک ژورنال چه میزان توسط خواننده ها مطالعه می شود و چقدر در سایر مقالات به آنها ارجاع داده می شود. البته این نشان دهنده این مسئله نیست که چند بار به یک مقالۀ مشخص (مثلاً، مقاله شما) ارجاع داده شده است و معیاری است کلی از تمام مقالات آن ژورنال. زیرا همانطور که گفته شد، به مقالات تحلیلی ممکن است بارها ارجاع داده شود در حالی که برخی مقالات هیچگاه ذکر نمی شوند.تسلط اندک یا متوسط به زبان انگلیسی (زبان معیار مقالات بین المللی)، حتی با وجود آشنایی کامل با دایره کلمات تخصصی رشته، برای نوشتن مقاله ای بدون ایراد زیانی کافی نیست. توجه نکردن به این مسئله مهم می تواند باعث رد شدن مقاله تان شود، حتی اگر مطلبی کاملاً تازه ارائه کرده باشید. مقالات باید توسط کسانی ترجمه شوند که علاوه بر مسلط بودن به زبان انگلیسی به ادبیات مقاله نویسی نیز مسلط باشند.

برخی از مقاله های ترجمه شده در شبکه مترجمین ایران که در نشریات بین المللی به چاپ رسیده اند.

در این جدول برخی از مقالات ترجمه شده به همراه نام کنفرانس یا ژورنال مشاهده می شود.

نام مقالهموضوعنام ژورنال یا کنفرانس
MR Tractography: Method and clinical applicationNeuroimagingIranian biomedical jurnal
Evaluation of Morphological Changes in Breast Cancer: Influence of Fractal Meta-AnalysisLetter to EditorGalen Medical Journal
A Retroesophageal Right Subclavian Artery as the Last Branch of the Aortic Arch- In Vivo Case ReportMEDICAL SCIENCEANATOMICAL SCIENCES JOURNAL
Stigmatized Attitude of Healthcare Providers; A Barrier for Delivering Health Services to HIV Positive PatientsOriginal ArticleInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery
Persistent Median Artery in the Carpal Tunnel: Anatomy, Embryology and Clinical SignificanceMEDICAL SCIENCEScholars Journal of Medical Case Reports
Effect of Communication Skills Training on the Burnout of Nurses: A Cross-Sectional Sپرستاری jcdr
Effect of Heparin on Coagulation Tests: A Comparison of Continuous and Bolus Infusion in Haemodialysis Patientsپرستاری jcdr
Years of Life Lost and Childhood and Adolescent Cancer Mortality in Yazd Province, Iran (2004-2009)MedicineIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY
Metabolic Effects of Vitamin D Supplementation in Vitamin D Deficient Patients (a Double-Blind Clinical Trial)Diabetes and Metabolic syndromeDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
The role of vitamin D deficiency in environmental health and childhood asthmaPediatrics Journal of Research in Medical and Dental Sciences
Comparison of Family Environment Among Divorced and Non-Divorced WomenPsychologyInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research
Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Young People with Social AnxietyClinical Psychology(International Journal of Scientific Research in Knowledge (IJSR
The comparison of the critical thinking skills among freshman and senior students in continuous master degree in Teaching and Training University of Shahid Rajaee, TehraneduInternational Science Congress Association Research Journal of Recent Sciences
The comparison of the critical thinking skills among freshman and senior students in continuous master degree in Teaching and Training University of Shahid Rajaee, TehraneduResearch Journal of Recent Sciences”.
Prevalence and Factors Associated with Methamphetamine Use among Adult Substance Abusersaddictive behaviorsJournal of Research in Health Sciences
“The Effect of Group Reality Therapy on the Symptoms of Stress and Stress Coping Strategies among Adolescent Girls”clinical psychology 6 th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2015
Acceptance and commitment therapy for social anxiety disorder and Agoraphobia: A preliminary investigationClinical PsychologyInternational Journal of Advanced Life Sciences (IJALS)
The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in reducing pathological worry of patients with Generalized Anxiety Disorder: A Preliminary StudyClinical PsychologyArchives of Psychiatry and Psychotherapy
نقش رژیم غذایی مکمل و دارو در درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالیروانپزشکیکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 مقاله برای فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطاتعلوم اجتماعیمطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
Study of cation distribution of spinel zinc nano-ferrite by X-raynano physicsJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Using GIS data and satellite images to manage hazard zone in earthquakeComputer ScienceAdvances in Computer Science: an International Journal
Interaction of Connected Single-Degree-of-Freedom SystemsEarthquake Engineering Procedia Engineering 14 (2011) 3059–3068
Novel method of boundary condition of dam-break phenomena using ghost-particle SPHDam BreakNatural Hazards
Analysis and Prediction of Crimes by Clustering and ClassificationData Mining(IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence
A Hybrid Intrusion Detection System Based on Multilayer Artificial NeuralIntrusion Detection SystemCumhuriyet Science Journal
A New Skin Color Detection Approach based on Fuzzy Expert SystemArtificial IntelligenceIndian Journal of Science and Technology
diagnosing hepatitis disease by using fuzzy hopfield neural networkbiology and soft computingannual research &review in biology
THE NEW METHOD OF ADAPTIVE CPU SCHEDULING USING FONSECA AND FLEMINGS GENETIC ALGORITHMcomputer systemJournal of Theoretical and Applied Information Technology
A Model for Assessing Organizational Readiness for IT Adoption: Kish Free Zone Organization case studyManagement Of Technology (MOT)The 5 th International Conference of Technology Management
An Investigation into the Relationship between the Leadership Style and Intellectual Capital in the Governmental Organizations in the City of KermanBasic and Applied Scientific ResearchJournal of Basic and Applied Scientific Research
Time Management; A Step toward Academic SuccessApplied mathematics in Engineering, Management and TechnologyApplied mathematics in Engineering, Management and Technology
Experimental and Numerical Study of the Effect of Longitudinal Reinforcements on Cylindrical and Conical Absorbers under Impact Loadingمکانیک - ضربهIndian Journal of Science and Technology
Experimental and numerical investigation of lattice-walled cylindrical shell under low axial impact velocitiesMechanical Engineering - ImpactLatin American Journal of Solids and Structures
Speech naturalness Improvement Via Epsilon Closed Extended Vector Sets in Voice Conversion SystemsSpeech ProcessingMultidimensional Systems and Signal Processing Journal (Springer-ISI)
A Survey on Money Laundering and the Countermeasures of the Islamic Republic of Iran Against itmoneyInternational Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
The Survey on the Distribution of BTEX in the Air of Tehranoccupational Health , Safety and Environment (HSE)The 8th International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering (ICBEE 2016).
An Intelligent System for Prioritising Emergency Services Provided for People injured in Road Traffic AccidentsSocial SciencesMediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy
Association of OPRD1 gene variants with opioid dependence in addicted male individuals undergoing methadone treatment in the North of IranGeneticsJournal of Psychoactive Drugs
TOXIC EFECT OF ALUMINUM OXIDE NANOPARTICLES ON GREEN MICRO-ALGAE DUNALIELLA SALINAنانوتكنولوژيijer
The Review of Soft Computing Applications in Humanitarian Demining Robots DesignroboticIndian Journal of Science and Technology
The Design of the Large Blastholes Pattern by Analyzing of Fragmentation of Blasted Rocks in Sarcheshmeh Copper MineFragmentation of blasted rocksGeotechnical and Geological Engineering
Numerical Modeling for Determining Optimal Depth of Grout Curtain in Foundation and Abutments of Karun 4 Damnumerical modelingروش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
The Relationship Between P-Wave Velocity and Slake Durability Indexزمین شناسی و معدنInternational Journal of Geography and Geology
An Estimate of the Tensile Strength Based On P-Wave Velocity and Schmidt Hardness Rebound Numberزمین شناسی و معدنInternational Journal of Geography and Geology
Margin Changes Effects of Price and Return Volatility in Gold Coin Futures Market at Iran Mercantile Exchangeاقتصاد مالیEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences
An Overview of Ethical Norms and Principles of digital Librarianshipdigital libraryMAGNT Research Report (ISSN 1444-8939)
Using wban as a intelligent adviser gadgetComputerhttp://www.kbei.ir
بررسی تاثیر تاریخ کشت و محلول پاشی کود بیولوژیک برعملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی در منطقه بسطام شاهرود زراعتمجله اکوفیزیولوژی گیاهی
Compatibility Study and Comparison of Ten Soybean Cultivars in the Climatic Conditions of IranshahrAgricultureJournal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST)
Effects of Methanol Sprays on Essential Oil and Phenol Yields and Vegetative Characteristics of LavenderکشاورزیInternational Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR.
Study of the Effects of Compost and Nitrogen on Concentrations of Nutrients in Citrange SeedlingsکشاورزیInternational Journal of Biosciences | IJB |
Effects of Salicylic Acid and Cut off irrigation on Some Physiological Characteristics of Sweet CornکشاورزیIndian Journal of Applied Research
Investigating the Effects of Methanol on Biochemical Indices of LavenderکشاورزیBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences [BEPLS]
A Study on the Effects of Methyl Jasmonate on Morphological Traits of Hypericum Perforatum Using Leaf and Stem ExplantsکشاورزیJournal of Biodiversity and Environmental Sciences
Effects of Irrigation Period and Seed Hydropriming on Some Traits of Green Beansکشاورزیاولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
The Layered Reduction of Hematite (Iron Oxide) Ore by Non-Coking Coal: The Effect of Calcium Carbonate on ReductionDirect reductionInternational Journal of Iron & Steel Society of Iran
Introduction and evaluation of a new technique to prevent deposition in drip irrigationIrrigation and DrainageECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION
The effect of apartment stores and orientation on the flat thermal performance in cold climateArchitectureGAZI UNIVERTESI GAZI EGITIM FAKULTESI DERGISI
The Structural Examination of Jameh Mosque Dome in Different Periods of Iran HistoryThe Structural Examination of Jameh Mosque Dome2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development 16-18 December 2014, Tabriz , Iran
EVALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL AND PERFORMANCE ASSESSMENT MEASURES IN CHEMICAL INDUSTRY AND PETROLEUM PRODUCTS IN TEHRAN STOCK EXCHANGEAccountingDAV International Journal of Science
Investigating Effect of short, Medium, and long Pruning on Yield and Yield Components of Tayefi Grape Before and After Winter ColdAgricultural Biotechnology (Horticulture)International journal of Advanced Biological and Biomedical Research
An Overview of the Role of Effective Maternal Indicators on Birth WeightپزشکیArchives of Hygiene Sciences
Real Time PCR to Detect Contamination of Animal and Poultry Feed with Salmonella in Tehranمهندسی دامپروریچهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی 20 و 21 تیر روم ایتالیا
Study of Callus Formation, Regeneration, and Possibility of Mucilage Production in the Medicinal Herb Flaxمهندسی کشاورزیinternational conference on Engineering and Applied sciences UAE-DUBAI 10 march 2016
ASSESSING THE CONCEPT OF A GOOD GOVERNANCE WITHA FOCUS UPONTHE INSTITUTIONALIZATION OF THE HUMAN RIGHTS VALUESحقوق بشریINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES
Muslim World and the Third Millennium with Emphasis on the Role of Islamic Republic of Iran سیاسیكنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري
A Comparative Study on the Performance of the U.S.A in the Developments in the Middle-East with an Emphasis on the Unrest in Bahrain and Syriaسیاسیكنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري
Optimal Conditions for Bacillus Licheniformis Bacteria in Microbial Enhanced Oil Recoverypetroleum engineeringjournal of basic and applied scientific research
Dynamic Simulation of Flare Gas Recovery System in the Case of Total Shut Down with Implement Case Study in South Pars Chemical EngineeringThe 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014)
Application of Combustion Hot Spot Analysis to Process Furnace with Arbor CoilsModeling and SimulationJournal of Chemical and Petroleum Engineering
Nature up High Apartment Green RoofArchitectureJournal of Civil Engineering and Urbanism
موتور سیکلتعمومیmegachinamotor
Future Battle Part 1-2-3-4 موتور سیکلتmegamotor
Evaluating Reliability Indices in 3 Critical Feeders at Lorestan Electric Power Distribution CompanyبرقICTD 2016 : 18th International Conference on Transmission and Distribution Toronto, Canada June 13 - 14, 2016
Feature Evaluation and Applications of Various Advanced Conductors with High Conductivity and Low Flash in Overhead LinesPower Generation and Distribution Systems2016/09/tokyo/ICPGDS
Design of a Broadband Band-Pass Filter with Notch-Band Using New Models of Coupled Transmission Linesبرق و الکترونیکThe Scientific World Journal
Distributed Generation Planning Optimization Using Multiobjective Evolutionary AlgorithmsElectrical engineering-Power Systems, Distributed Generation PlanningInternational Journal of Scientific & Engineering Research
FPGA-based real time incremental conductance maximum power point tracking controller for photovoltaic systemselectronicIET Power Electronics
Protective Effects of Cinnamon Bark Hydroalcoholic Extract on Gentamicin-induced Nephrotoxicity in Mature Ratsزیست شناسی علوم جانوریInternational journal of Advanced Biological and Biomedical Research
Sales Concentration Index in the Iranian Car Marketeconomicindustrija
Analysis and Evaluation of Joining to the World Trade Organization for Iranسازمان بین المللیAdvances in Environmental Biology
Promotional Activities and long-term commercial relationships with customers in Maskan Bank branchesSocial Issues & HumanitiesJournal of Social Issues & Humanities
The Effect of Eight-Week Walking Exercise on General Health and Cardiovascular Risk Factors among Employees of Education Department in Bastak Countyفیزیولوژی ورزشJournal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST)
The Effect of Eight-Week Walking on Cholesterol, Triglyceride, LDL, and HDL Levels in Bastak County Education Department Employeesفیزیولوژی ورزشJournal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST)
SEPARATION OF ACOUSTIC SIGNALS IN COMBINATION WITH NOISE USING ICA ALGORITHM AND A SIMO SYSTEMبرق و الکترونیکINTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH
STUDYING DEINTERLEAVING ALGORITHMS FOR INTERLEAVED RADAR PULSES AND PROPOSING A METHOD FOR CLUSTERING PULSES IN RADAR SURVEILLANCE SYSTEMSبرق و الکترونیکINTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH
Experimental and numerical investigations on the ratcheting characteristics of cylindrical shell under cyclic axial loadingmechanical engineering- fatigueStructural Engineering and Mechanics
Experimental study of SS304L cylindrical shell with/without cutout under cyclic axial loadingmechanical engineering- fatigue- cyclic loadingTheoretical and Applied Fracture Mechanics
An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loadingmechanical engineering-cyclic loading-fatigueMaterials and Design
INVESTIGATING THE ROLE OF SPATIAL INTERACTIONS IN URBAN CENTERS GROWTH (CASE STUDY: FARS PROVINCE TOWNSHIPS URBAN CENTERS)شهرسازیpinnacle research journals
The Relationship between Social Capital and Employees’ Organizational Commitment Managementvisijurnal
STUDYING THE LEVEL OF COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THE STUDENTS OF ACCOUNTING AND MANAGEMENTManagementAsian Journal of Development Matters
Capital Structure, Weighted Average Cost of Capital and Their Changes Trend in Tehran Stock ExchangeََAccountingInnova Ciencia'
Factors Influencing the Propensity to Use Online Reservation Systemmanagemente.m.t/Applied mathematics in Engineering, Management and Technology
The Impact of Justice on Organizational Citizenship Behavior (OCP) and Job Satisfaction (Iran&Alborz Insurance Company)managementTechnical Journal of Engineering and Applied Sciences
A survey on the relationship between organizational culture and improving agility methods in rural corporation of water and sewage in Bushehr province in IranمدیریتWorld of Sciences Journal
The Effect of Organizational Culture on Implementation of Knowledge Management at Goldiran CoمدیریتInternational Journal of Scientific Management and Development
An Investigation of the Barriers Related to Tourism Industry Development in Iran مدیریت توریستProcedia - Social and Behavioral Sciences
An Investigation of the Relationship between Psychological Empowerment of Employees with Level of Satisfaction among Customers of Iran Insurance in Tabriz Cityمدیریت بیمهWSJ
Exploring the Impact of Emotional Intelligence on Entrepreneurial Characteristics of Graduate Students in Payam Noor University (PNU), West TehranمدیریتInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences
Study of Methods of SQL Injection DefenceDatabaseAsian Journal of Research in Business Economics and Management
Determining Crisis Management Effectiveness Factors and Acquiring Competition Advantage in Sarcheshmeh Copper ComplexSocial Issues & HumanitiesJournal of Social Issues & Humanities
Analysis of the relationship of the necessity of regarding renewable energies with the background of components of the human rightsحقوق محیط زیستJournal of Middle East Applied Science and Technology
Environmental Hazards Threatening the Persian Gulfمحیط زیستJournal of Middle East Applied Science and Technology
An Investigation into the Effects of Using Renewable Energy Resources on Environmental Protectionمحیط زیستJournal of Middle East Applied Science and Technology
Estimation of Water Quality Parameters with Data-Driven Modelsمطالعات کیفی آب American water works association
The use of halophytic plants for salt phytoremediation in constructed wetlandsمهندسی محیط زیستInternational Journal of Phytoremediation
A learning automata-based algorithm using stochastic minimum spanning tree for improving life time in wireless sensor networkscomputerInternational Journal of Physical Sciences
Intelligent Routing for Opportunistic Networks Based on Distributed Learning AutomatacomputerJournal of Basic and Applied Scientific Researc
Introducing New Model to Evaluate Market Orientation and It’s Effect of Performance in Small to Medium Size enterprisesMarketingInternational Journal of Management and Humanity Sciences
security issues and challenges using cloud computing in organisationsرایانش ابریدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامیپوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی تهران
Statistical analysis of heat waves and maximum temperatures of Kermanshah and their relation with the North Atlantic OscillationGeographylمجله مخاطرات محیطی مشهد
Congenital Heart Disease: Frequency and the Need for Intervention on the First Year of BirthPediatrics Journal of Research in Medical and Dental Sciences
Noise Pollution: Status in the Iranian Lawحقوق محیط زیستJournal of Middle East Applied Science and Technology
Studying clinical training issues from Iranshahr nursing and obstetrics students and instructors’ viewpoint in 2014پرستاریDer Pharmacia Lettre
Mental health status among pregnant women referred to hospitals in Zabol city (southeast of Iranبهداشت روانDer Pharmacia Lettre
Determining the Frequency Distribution of Ocular Manifestations in Multiple Sclerosis Patientsچشم پزشکیhttp://journals.bmsu.ac.ir
Video Training Programs and the Quality of Life of Patients With Type II Diabetesdiabetes,medicalJundishapur J Chronic Dis Care
Relationship Between Chronic Pain and Quality of Life in Patients With Acute Leukemia Undergoing ChemotherapycancerJundishapur J Chronic Dis Care
A Report of Two Children with Severe Homozygous Familial HypercholesterolemiaMedicalZahedan Journal of Research in Medical Sciences
Severe Hypercalcemia: A Rare and Unusual Presentation of Childhood Acute Lymphoblastic LeukemiamedicalInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
Results of Treatment with 2-Chlorodeoxyadenosine (2-CDA) in Multiple Reactivations or Refractory Langerhans Cell Histiocytosis medicalZahedan Journal of Research in Medical Sciences
How Spirtuality Makes employee be How Spirituality Makes employeeمدیریتJökull Journal
ESTIMATING LOST DIGITAL VIDEO FRAMES USING UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL ESTIMATION BASED ON AUTOREGRESSIVE TIME MODELبرق و الکترونیکINTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH
A comparative study of dimethicone and supermint anti-flatulence effects on reducing flatulence in patients with irritable bowel syndromeگوارشDer Pharmacia Lettre
Releasing the Abilities of Achievement-Motivated Employees in Public Organizations as a Positive Outcome of Human Resources Performance Appraisalمدیریت منابع انسانی-مدیریت عملکردReef Resources Assessment and Management Technical Paper
Introduction of HER-2 and a Short Review on Its Role in Prognosis and Treatment of Breast Cancerreview articleGalen Medical Journal


توجه: این فهرست با کسب اجازه از نویسندگان مقالات منتشر شده است.

چرا شبکه مترجمین ایران؟

تعهد و تحویل به موقع سفارشات ترجمه برای ما بسیار مهم است. ما می دانیم در ترجمه دقایق و ثانیه ها می تواند سرنوشت ساز باشد. بر همین اساس است که ساختار ما به گونه ای است که ترجمه های تحویلی بطور متوسط در 70% موارد، 20% زودتر از زمان درخواستی مشتری تحویل می شود.

محاسبه سریع قیمت ترجمه

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر به این بخش ها مراجعه کنید:

برچسب ها