ارسال سفارش ترجمه با ربات تلگرام 

خدمات ترجمه همزمان در شبکه مترجمین ایران

کشورهایی که شبکه مترجمین در آنها مترجم مقیم دارد.

اعزام مترجم همزمان

اعزام مترجم همزمان با هماهنگی به نقاط مختلف

ترجمه تلفنی

برقراری تماس تلفنی و انجام مذاکرات درخواستی

ترجمه همزمان با هدفون

حضور در همایش ها و کنفرانس ها به همراه تجهیزات مورد نیاز

ترجمه همزمان(حضوری و تلفنی)

آیا تا بحال در سمیناری شرکت کرده اید که زبانی نا آشنای شما ولی با اهمیت بالایی برایتان بوده باشد؟ هر کار و صنعتی روندها و ساختار خاص خود را دارد .آیا تا بحال طعم رضایت و اعتماد به یک مترجم را در سفرهای خارجی چه از نظر امانت داری چه از نظر توانایی چشیده اید؟ آیا از فواید میهمانان خارجی خود که با هزینه و اهمیت زیادی نزد شما آمده اند به خوبی بهره برده اید؟میزان تاثیر پذیری حرفه ای شما از کارشناسان دیگر کشورها چقدر بوده است؟

برگزاری تله کنفرانس و ویدئو کنفرانس با شرکای تجاری شما در خارج از کشور

شبکه مترجمین ایران برای اولین بار سرویس ویدئو کنفرانس را ارائه نمود .این سرویس بدین صورت ارائه می گردد که مترجمین ما واسط شما و شریک تجاری شما خواهند شد و با انجام یک ترجمه همزمان بین دو طرف، ارتباط بین دو طرف را از طریق تلفن و یا ویدئو برگزار خواهند کرد.به این ترتیب شما می توانید با یک تماس ساده از مترجمین حرفه ای ما استفاده نمایید.

اعزام مترجم همزمان ( همراه)

در این سرویس بنا بر درخواست مشتری یک مترجم مسلط به امر ترجمه همزمان و مکاتبات اداری و تجاری به عنوان مترجم همراه، اعزام میگردد. اعزام مترجم برای سفرهای داخل و خارج از کشور نیز میسر میباشد.

ارائه خدمات ترجمه در نمایشگاها و سمینارها

ممکن است که در برگزاری نمایشگاهها و سمینارها چه در داخل و چه در خارج از کشور نیاز به یک و یا چند مترجم به زبانهای مختلف داشته باشید. در این صورت شبکه مترجمین ایران مترجمین مورد نظر شما را به تعداد و زمان مورد نیاز شما در اختیار شما میگذارد.

ترجمه همزمان مدون

ترجمه همزمان شما را طبق برنامه کاریتان برنامه ریزی می کنیم و در زمان مقتضی در کنارتان هستیم. ملاقاتهای حضوری و کنفرانسهای تلفنی و همراهی میهمانان خارجی شما در داخل شهر و در طول مسافرت داخلی و خارجی ،کاری و تفریحی .

قیمت و هزینه خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همزمان زبان

  • قیمت هر عدد گوشی روزانه 15،000 تومان است و حداقل تعداد می بایست 50 عدد باشد.
  • دستمزد یک نفر اپراتور روزانه 150،000 تومان است.
نوع ترجمهزبانروزانه / ساعتیحداقل قیمتحداکثر قیمت
ترجمه شفاهی غیرهمزمان و اعزام مترجم شفاهی غیرهمزمان انگلیسی روزانه 4,000,000 ریال 8,000,000 ریال
ترجمه شفاهی غیرهمزمان و اعزام مترجم شفاهی غیرهمزمان انگلیسی ساعتی 1,000,000 ریال 2,000,000 ریال
ترجمه همزمان با هدفون و اعزام مترجم همزمان با هدفون انگلیسی روزانه 10,000,000 ریال 20,000,000 ریال
ترجمه همزمان با هدفون و اعزام مترجم همزمان با هدفون انگلیسی ساعتی تماس بگیرید. تماس بگیرید.

چرا شبکه مترجمین ایران؟

در شبکه مترجمین ما خود را ملزم به پیشرو بودن و به روز بودن کرده ایم، بر همین اساس است که اولین های زیادی را در کار نامه خود داریم: اولین سایت ترجمه آنلاین، اولین موسسه دریافت کننده استاندارد EN15038، اولین سیستم سفارش ترجمه رسمی آنلاین، اولین سیستم ترجمه همزمان آنلاین و ...

محاسبه سریع قیمت ترجمه

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر به این بخش ها مراجعه کنید: