یلدای ترجمه فرصتی برای جهانی شدن

یک خبر خوب برای تمام کاربران سایت! امسال در تاریخ های 28، 29  و 30 آذر برای تمام زبان ها و زمینه ها 15% درصد تخفیف استثنایی در نظر گرفته ایم. فرصتی خوب برای کاربرانی که سفارش های بزرگ مثل کتاب دارند یا صاحبان کسب کاری که می خواهند بازار خود را با ترجمه‌ای حرفه‌ای از وب سایت، بروشور و کاتالوگ ها جهانی کنند. برای پرداخت سفارش ترجمه با تخفیف یلدایی تنها سه روز زمان دارید. پس، فرصت را برای جهانی شدن از دست ندهید!

 

آرشیو اخبار ترجمه

چرا شبکه مترجمین ایران؟

در شبکه مترجمین ما خود را ملزم به پیشرو بودن و به روز بودن کرده ایم، بر همین اساس است که اولین های زیادی را در کار نامه خود داریم: اولین سایت ترجمه آنلاین، اولین موسسه دریافت کننده استاندارد EN15038، اولین سیستم سفارش ترجمه رسمی آنلاین، اولین سیستم ترجمه همزمان آنلاین و ...

محاسبه سریع قیمت ترجمه

از این ابزار می توانید برای برآورد قیمت سفارش ترجمه خود استفاده نمایید.