افزوده شدن زمینه های تخصصی جدید ترجمه

به اطلاع کاربران محترم سایت شبکه مترجمین ایران می رسانیم. با هدف پوشش کاملتر زمینه های تخصصی و گسترده تر شدن انتخاب کاربران سایت، زمینه های زیر به لیست قبلی زمینه ها افزوده شدند:

    هوافضا
    رمان و داستان
    صنایع غذایی
    گیم، اینترنت و گجت
    گردشگری
    نظامی
    مهندسی شیمی
    مهندسی پزشکی
    خبر و گزارش های ژورنالیستی
    رزومه و انگیزه نامه

کاربران محترم جهت سفارش ترجمه می توانند همانند قبل به حساب کاربری خود مراجعه و در گام نخست ثبت سفارش زمینه تخصصی ترجمه خود را مشخص کنند.

آرشیو اخبار ترجمه

چرا شبکه مترجمین ایران؟

ساختار کنترل کیفی شبکه مترجمین علاوه بر سخت گیری در استخدام مترجم، بر اساس نظارت مستمر شکل گرفته است. بر همین اساس تیم کنترل کیفی ما که در دفتر مرکزی مستقر است، کلیه سفارشات ترجمه انجام شده در موسسه را مورد ارزیابی قرار می دهد و در سیستم امتیازی ابداعی شبکه مترجمین، به مترجم امتیاز می دهد.

محاسبه سریع قیمت ترجمه

از این ابزار می توانید برای برآورد قیمت سفارش ترجمه خود استفاده نمایید.

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر به این بخش ها مراجعه کنید:

برچسب ها