افزوده شدن زمینه های تخصصی جدید ترجمه

به اطلاع کاربران محترم سایت شبکه مترجمین ایران می رسانیم. با هدف پوشش کاملتر زمینه های تخصصی و گسترده تر شدن انتخاب کاربران سایت، زمینه های زیر به لیست قبلی زمینه ها افزوده شدند:

    هوافضا
    رمان و داستان
    صنایع غذایی
    گیم، اینترنت و گجت
    گردشگری
    نظامی
    مهندسی شیمی
    مهندسی پزشکی
    خبر و گزارش های ژورنالیستی
    رزومه و انگیزه نامه

کاربران محترم جهت سفارش ترجمه می توانند همانند قبل به حساب کاربری خود مراجعه و در گام نخست ثبت سفارش زمینه تخصصی ترجمه خود را مشخص کنند.

آرشیو اخبار ترجمه

چرا شبکه مترجمین ایران؟

در صورتی که برای انجام پروژه بزرگ خود با کمبود منابع مالی مواجه هستید نگران نباشید! شما می توانید با استفاده از گزینه های پرداخت قسطی سفارش خود را ثبت کنید و هزینه را به مرور واریز نمایید.

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

دارنده استاندارد ISO 17100

دارنده استاندارد ISO 17100

تنها نماینده رسمی SDL Trados در ایران

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه جهانی سازی و بومی سازی GALA

عضو اتحادیه GALA