همکاری شبکه مترجمین ایران و شرکت ملی نفت ایران

شبکه مترجمین ایران، موسسه پیشرو خدمات ترجمه در ایران، مفتخر است به اطلاع برساند که همکاری خود را با شرکت ملی نفت ایران در خصوص پروژه های ترجمه این شرکت آغاز کرده است. 

 

 

آرشیو اخبار ترجمه

چرا شبکه مترجمین ایران؟

ما در شبکه مترجمین، برای احترام به حق انتخاب کاربر، سه سطح طلایی، نقره ای و برنز ایجاد کرده ایم. همچنین با ایجاد سه سطح زمانی عادی، نیمه فوری و فوری سعی کرده ایم تا هزینه ها را تاحد ممکن کاهش دهیم.

محاسبه سریع قیمت ترجمه

از این ابزار می توانید برای برآورد قیمت سفارش ترجمه خود استفاده نمایید.

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر به این بخش ها مراجعه کنید:

برچسب ها