لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله

 لیستی از 50 ژورنال برتر دنیا و ضریب تاثیر آنها در جدول زیر آمده است. برای دانلود مقالات می توانید به سایت "دانلود رایگان مقاله" مراجعه نمایید. همچنین پس از دریافت مقاله خود از پایگاه مقاله، با دریافت کد تخفیف می توانید مقاله خود را ارزان تر در سایت" ترجمه مقاله" ترجمه کنید.

ارسال نظر