شبکه مترجمین ایران | نگارش علمی مقاله

نگارش علمی مقاله

نوشتن بخش مهمی از علم است؛ که برای مستند سازی و انتقال ایده ها، فعالیت ها و یافته ها به دیگران استفاده می شود. نگارش‌علمی می تواند اشکال مختلفی مانند گزارش آزمایشگاهی، گزارش پروژه و نوشتن  مقاله در مجله یا ژورنال علمی داشته باشد. در این مطلب برخی نکات ضرروری برای نگارش‌علمی کارهای آموزشی دانشگاهی ذکر شده است.

خصوصیات نگارشعلمی خوب

واضح – اجتناب از جزئیات غیر ضروری

ساده - استفاده از زبان مستقیم، اجتناب از جملات مبهم و پیچیده. اصطلاحات فنی فقط زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که برای دقت بیشترلازم باشد.

بیطرفانه – از مفروضات (همه می دانند که ...) و بیانیه های اثبات نشده (هرگز نمی توان ثابت کرد که ...) استفاده نمی‌شود بلکه نشان می دهد که چگونه و در کجا داده ها جمع آوری شده است و با شواهد تأییدشده نتیجه‌گیری می‌کند.

ساختار منطقی - ایده ها و فرآیندها به ترتیب منطقی بیان می شوند. متن به بخش هایی با عنوان های واضح تقسیم می‌شود.

دقیق – از زبان مبهم مانند تا حدودی، تقریبا و اغلب استفاده نمی‌شود.

علمی و بدون نظر خصوصی – بیانیه‌ها و ایده‌ها توسط شواهد مناسب پشتیبانی می شود که نشان می دهد چگونه نتیجه گیری ها صورت گرفته است.

نوشتن مقاله علمی خوب

برای انعکاس خصوصیات نگارش علمی در کارتان، باید در مورد نحوه نوشتن و زبان مورد استفاده خود فکر کنید. یک نویسنده خوب به موارد زیر در نگارش‌علمی توجه می کند و تصمیم هایی را که باعث بهبود کارایی مقاله‌اش می‌شود، در نظر می گیرد.

انتخاب کلمات

برای اینکه نوشتار خود را روشن، دقیق و مختصر بنویسید، باید به دقت کلماتی را که استفاده میکنید و نحوه‌ای که از آنها استفاده می‌کنید، در نظر بگیرید.

اصطلاحات فنی

در بیشتر نوشتارهای علمی، شما باید از برخی اصطلاحات علمی یا فنی برای روشن بودن و یکپارچگی استفاده کنید. با این حال، فقط زمانی که لازم است این کار را انجام دهید و سعی نکنید با استفاده از اصطلاحات تکنیکی غیر ضروری یا کلمات طولانی، خواننده را تحت تاثیر قرار دهید.

اختصارات

اختصارات می تواند یک راه بسیار مفید برای صرفه جویی در وقت و اجتناب از تکرار باشد، اما می تواند گیج کننده باشد و برای همه قابل درک نباشد. استفاده از اختصارات استاندارد در مقاله  را به حداقل کاهش دهید. آنها به ندرت ضروری هستند.

از زبان علمی استفاده کنید نه زبان شخصی خودتان

زبان علمی زبانی بی طرف است که واقعیت را بیان می کند؛ زبان ذهنی سوال و تفاسیر مختلفی را برمی‌انگیزد. زیرا که اندیشه یا اعتقاد شخصی فرد را بیان می کند. مثلا:

زبان علمی- ماشین با 38 کیلومتر در ساعت حرکت کرد

یک بیانیه روشن و واقعی است. با این حال:

زبان ذهنی- رنگ محتویات لوله آزمایش به آبی زیبایی تبدیل شد.

از زیبایی به عنوان یک مفهوم ذهنی استفاده شده است زیرا نمی توان آن را دقیق اندازه گیری کرد و به خواننده توضیح داد. همیشه از زبان دقیق و مشخص استفاده کنید نه زبان شخصی و مبهم.

انتخاب یک Voice

نویسندگان مقاله علمی تمایل دارند که از فعل مجهول به جای فعل معلوم استفاده کنند. اگر بگوییم X در اثر Y رخ داده است از زبان مجهول استفاده کرده ایم. اما اگر بگوییم Y باعث رخ دادن X شده است از زبان معلوم استفاده کرده ایم.

به طور کلی، فعل معلوم واضح تر، مستقیم تر و راحت تر خوانده می‌شود، اما فعل مجهول می تواند در شرایط خاص مناسب تر باشد. مهمترین مسئله این است که شما از نحوه نوشتن و Voice انتخابی تان آگاه باشید و بدانید که بر معنای کلمات شما تاثیر می گذارد.

مجهول: آزمایش توسط مأمور تحقیق طراحی شده است.

معلوم: مأمور تحقیق آزمایش را طراحی کرد.

شخصی یا غیرشخصی

نویسندگان مقاله علمی اغلب سعی دارند که از اصطلاحات و اظهارات شخصی اجتناب کنند تا نوشته آنها بی‌طرفانه و رسمی باشد. عبارت زیر در دو سبک نوشتاری آورده شده اند:

غیرشخصی: توضیح این پدیده در مقاله علمی آورده شده است ...

شخصی: ما / من معتقدم که توضیح این پدیده در مقاله علمی آورده شده است ...

انتخاب زمان افعال

در نگارش‌علمی اغلب از زمان گذشته استفاده می شود، به ویژه هنگامی که تمرکز اصلی نوشته بر توصیف آزمایشات یا مشاهدات انجام شده قبل از زمان نوشتن است. مثلا:

  • داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  • راه حل مشخص شد.
  • دما ثبت شد.

با این حال، زمان گذشته ممکن است برای همه چیزهایی که شما می‌نویسید مناسب نباشد و گاهی اوقات لازم باشد از ترکیب چندین زمان فعل در یک نوشته استفاده کنید. به عنوان مثال، از زمان های مختلف برای روشن کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده، چه چیزی نتیجه می دهد (زمان کنونی) و چه موضوعی برای آینده رخ خواهد داد، استفاده شود. جملات زیر نشان می دهد که چگونه می توان از زمان های مختلف برای دستیابی به وضوح در نوشته استفاده کرد.

این آزمایش در یک محیط استریل انجام گرفت (زمان گذشته برای بیان آنچه اتفاق افتاده است). این امر برای جلوگیری از آلودگی بسیار مهم است (زمان حال برای یک بیانیه که یک "حقیقت عمومی" است). ضروری است تا اطمینان حاصل شود که شرایط مشابه در آزمایشات آینده (مدت زمان آینده برای توصیه برای آینده) تکرار شود.

طول جملات

جملات کوتاه برای خواننده جذابیت بیشتری دارد. برعکس، جملاتی که بیش از حد طولانی هستند ، خواندن آنها دشوار است و ممکن است گیج کننده باشند. تا جایی جملات را طولانی کنید که به روانی متن صدمه نزند. به عنوان یک قاعده کلی هر جمله نباید بیش از 20 تا 25 کلمه باشد.

با حذف کلمات غیر ضروری یا تقسیم جملات پیچیده به عبارات و جملات جداگانه می توانید طول جمله را کاهش دهید.

خلاصه

نگارش‌علمی خوب مستلزم همان مقدار مراقبت و فکر است که تحقیق و آزمایش نیاز دارند. دراینجا چندین مشخصه نگارش علمی آورده شده‌است و برخی از انتخاب‌های کلیدی را که نویسندگان علمی باید با دقت و وضوح با آن برخورد کنند، مشخص کرده است.

ارسال نظر